Fysioterapia Kuopio

”Fysioterapia tarjoaa palveluja yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa näiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta. Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan.”

Edellinen teksti on lainaus Suomen Fysioterapeuttien sivuilta. Kuitenkin yksilölle fysioterapia on usein myös paljon muuta. Fysioterapian lähtökohdan tulisi aina olla yksilöllisyys. On mahdotonta antaa suoraa kuvausta siitä, mitä esimerkiksi jäätyneen olkapään kuntoutus sisältää, koska kuntoutus määrittyy jokaisen asiakkaan mukaan yksilöllisesti.

Fysioterapian voisi kuvailla olevan myös tutustumista omaan kehoon ja sen toimintaan. Parhaimmillaan fysioterapian kautta asiakas oppii käyttämään omaan kehoaan rasittaen sitä terveellisesti ja turvallisesti sekä saaden kehostaan irti kaiken, mitä sillä on antaa.